Samenwerking met diaconieën

Omdat wij door Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland financieel gesteund worden, voelen wij ook een band met alle kerkelijke gemeenten in Nederland. Veel diaconieën schenken gelukkig in hun kerkbode, diensten en bij collectes regelmatig aandacht aan onze vakanties voor ouderen.

Bekendmaking diaconale vakanties in de kerk

Wilt u als diaconie ook meer de aandacht vestigen op onze vakanties zodat meer ouderen en ouderen die (chronisch) ziek zijn of een beperking hebben, ook er even tussenuit kunnen?

U kunt onderstaand onze film, persberichten en presentaties (lang of kort) downloaden voor gebruik binnen uw kerk. Wilt u niet zelf de vakanties presenteren? Onze vrijwilligers in het land doen het graag voor u. Laat het ons weten als u hiervoor belangstelling heeft! Telefoonnummer: (0343) 74 58 90.

op-de-markt-rolstoelen

Warm contactpersoon

Maar u kunt, of iemand binnen uw gemeente, ook een ‘warm contactpersoon’ worden van

Het vakantiebureau waarmee we zeggen dat u ons vakantiewerk een warm hart toedraagt. Hierdoor wordt u regelmatig persoonlijk op de hoogte gehouden van de actualiteiten rondom de vakanties en eventuele beschikbare hotelkamers. Onderstaand kunt u de flyer ‘warm contactpersoon’ downloaden.

 

Persberichten 2021

Flyer ‘warm contactpersoon’

Presentatie VB 2021

Presentatie VB 2021 kort voor tijdens de viering

Tip: Op de laatste dia kunt u verwijzen naar een contactpersoon in uw gemeente voor extra informatie!

Tekst (richtlijnen) bij presentatie Algemeen

Presentatie VB 2021 voor mantelzorgers en hun partner met dementie

Tekst (richtlijnen) bij presentatie mantelzorger en thuiswonende partner met dementie

Film: Vakantiegasten aan het woord (collectefilm PKN 2015, maar inhoud blijft actueel)

dominee-viering-Dennenheul