Samenwerking met diaconieën

Omdat wij door Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland financieel gesteund worden, voelen wij ook een band met alle kerkelijke gemeenten in Nederland. Veel diaconieën schenken gelukkig in hun kerkbode, diensten en bij collectes regelmatig aandacht aan onze vakanties voor ouderen.

Bekendmaking diaconale vakanties in de kerk

Wilt u als diaconie ook meer de aandacht vestigen op onze vakanties zodat meer ouderen en ouderen die (chronisch) ziek zijn of een beperking hebben, ook er even tussenuit kunnen?

U kunt onderstaand onze film, persberichten en presentaties (lang of kort) downloaden voor gebruik binnen uw kerk. Wilt u niet zelf de vakanties presenteren? Onze vrijwilligers in het land doen het graag voor u. Laat het ons weten als u hiervoor belangstelling heeft! Telefoonnummer: (0343) 74 58 90.

op-de-markt-rolstoelen

Warm contactpersoon

Maar u kunt, of iemand binnen uw gemeente, ook een ‘warm contactpersoon’ worden van

Het vakantiebureau waarmee we zeggen dat u ons vakantiewerk een warm hart toedraagt. Hierdoor wordt u regelmatig persoonlijk op de hoogte gehouden van de actualiteiten rondom de vakanties en eventuele beschikbare hotelkamers. Onderstaand kunt u de flyer ‘warm contactpersoon’ downloaden.

Persbericht kerkblad 2022

Bericht voor op de website (bijvoorbeeld van uw kerkelijke gemeente)

Flyer ‘warm contactpersoon’

Presentatie VB 2022

Tekst bij presentatie VB 2022

Tekst bij presentatie Mantelzorgers dementerende partner 2022

Presentatie kort (voor in de viering)
Tip: Op de laatste dia kunt u verwijzen naar een contactpersoon in uw gemeente voor extra informatie!

Film: Vakantiegasten aan het woord (collectefilm PKN 2015, inhoud is nog steeds actueel)

dominee-viering-Dennenheul