Privacy Policy

Inleiding

Deze privacy verklaring is van toepassing op Het vakantiebureau en maakt deel uit van

de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met aandacht verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Het vakantiebureau, Heiligenbergerweg 5, 3833 AC, Leusden is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hetvakantiebureau.nl de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van Persoonsgegevens
Het vakantiebureau verwerkt persoonsgegevens van gasten, vrijwilligers en bezoekers van de websites. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en gebruiken de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Om u informaties te sturen
  • Om contact met u te kunnen opnemen
  • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten zoals vakanties (gasten en vrijwilligers)

We gebruiken daarnaast ook persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van gasten, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en u te informeren over onze activiteiten.

Voor gasten die deelnemen aan onze vakanties hebben in veel gevallen bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens hebben wij nodig om er voor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en als zodanig vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Nieuwsbrief
U ontvangt van ons e-mails waarin wij onze gasten en vrijwilligers informeren over onze activiteiten in het algemeen, of heel specifiek gericht op een doelgroep. De nieuwsbrief ontvangt u alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als wij uw voorletters, achternaam en geslacht hebben, zullen we dit in de nieuwsbrief gebruiken om u op de juiste manier aan te spreken. Als wij beschikken over u emailadres slaan wij deze op om u deze nieuwsbrief te mailen.

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals het door de bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om het gebruik van de website te optimaliseren, zoals het onthouden van een keuze van een vakantie of accommodatie, welke pagina’s u heeft bezocht en hoelang u deze pagina’s bezoekt.

Wij maken hiervoor gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker wordt herkend telkens als u de website bezoekt.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn gekozen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisatie. Lees hiervoor de Privacy Verklaring, van de website die u bezoekt.

Facebook, Twitter en YouTube
Op onze website hebben wij knoppen opgenomen van sociale media om pagina’s te delen of te promoten. Aan ieder van deze knoppen is een code verbonden die is aangeleverd door het sociale medium. Indien u een van deze knoppen aanklikt zal het betreffende sociale medium een cookie plaatsen op uw computer. Lees hiervoor de Privacy Verklaring van het sociale medium.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben fysieke , organisatorisch en elektronische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Het vakantiebureau. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de medewerkers binnen de diverse afdelingen.

2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten Het vakantiebureau. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Het vakantiebureau of wanneer Het vakantiebureau hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Voor een aantal verwerkingen van uw persoonsgegevens, zoals het versturen van vakantiegidsen en nieuwsbrieven schakelen wij derde partijen in om ons daarbij te helpen. Een voorbeeld hiervan zijn verzendhuizen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarin partijen worden verplicht om de persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeven van Het vakantiebureau te verwerken.

3. Geen commercieel gebruik
Het vakantiebureau zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderzijds commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
Het vakantiebureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elke geval zo lang als specifieke wetgeving dit vereist.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking van verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u vragen om overdracht van uw gegevens en bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel , hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

U kunt een verzoek om inzake, correctie, verwijdering van uw gegevens en overige vragen met betrekking tot privacy richten aan Het vakantiebureau, t.a.v. het management, Postbus 466, 3830 AM Leusden of e-mail info@hetvakantiebureau.nl
Om uw verzoek in behandeling te nemen zullen wij uw identiteit controleren.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden kenbaar gemaakt op onze website.

Datum 25 mei 2018