Algemene voorwaarden

De vakantieweken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers en beschikbaarheid van vrijwilligers en kunnen uiterlijk 2 weken voor aanvang worden geannuleerd. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Het vakantiebureau behoudt zich het recht voor, om op basis van overheidsmaatregelen omtrent vaccinatie, aanvullende voorwaarden te stellen voor deelname aan de vakantieweek. 

Annuleren
Om kosten door annulering te voorkomen, geeft u op het reserveringsformuler aan dat u gebruik maakt van onze annuleringsregeling á € 50,- per persoon per vakantieweek. De annuleringsverzekering vergoedt ook een deel van de prijs als tijdens de vakantieweek de vakantie onverhoopt moet worden afgebroken vanwege een acute ernstige ziekte of ongevallenletsel van uzelf of uw meereizende partner. De verzekering moet dan binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging zijn afgesloten en aansluitend binnen 7 dagen na bevestiging betaald worden.

Annuleren kan alleen
a. bij uw overlijden of van uw meereizende partner.
b. bij acute ernstige ziekte of ongevallenletsel van u of uw meereizende partner.
c. bij overlijden, met levensgevaar gepaard gaande acute ziekte of ongevallenletsel van de naaste niet-meereizende familieleden in de eerste of tweede graad.

Heeft u geen annuleringsverzekering afgesloten dan gelden per reservering de volgende kosten:

  • Bij annulering tot 21 dagen voor het begin van de vakantie: € 150,- per persoon
  • Bij annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor het begin van de vakantie: € 355,- per persoon
  • Bij annulering vanaf 7 dagen voor het begin van de vakantie en tijdens de vakantie: de volledige prijs.


Aansprakelijkheid
Het vakantiebureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van geld of goederen tijdens de vakantie. Geadviseerd wordt hiervoor een reis- en bagageverzekering af te sluiten. Het vakantiebureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en letselschade door ongevallen of overmacht in de vakantie, ondermeer tijdens de zorgverlening.

Klachten
Niet helemaal tevreden over uw vakantie? U kunt dan terecht bij Het vakantiebureau. De medewerkers zullen hun uiterste best doen een passende oplossing te zoeken. Mocht u het met die oplossing niet eens zijn, dan kunt u tot uiterlijk een maand na uw vakantie een klachtenformulier bij ons opvragen. De manager van Het vakantiebureau zorgt voor een verdere afhandeling van de klacht. U kunt uw klacht sturen naar: Het vakantiebureau, t.a.v. de heer M. Blanken, Heiligenbergerweg 5, 3830 AM LEUSDEN.

Privacy-reglement
Het vakantiebureau beschikt over een privacy-reglement
Deelname aan de vakantie van Het vakantiebureau geschiedt op eigen risico.

IJselvliedt-landgoe