Over ons

Doelstelling Het vakantiebureau

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van onze drie eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.

Ook onderdeel van de PSDV zijn: Groepshotels.com en Steunfonds Het vakantiebureau.

Groepshotels.com maakt mogelijk dat ook groepen vakantie kunnen vieren in een van onze hotels: Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul in Ermelo en IJsselvliedt in Wezep. Meer informatie vindt u op www.groepshotels.com

Steunfonds Het vakantiebureau ondersteunt de vakanties door geld en fondsen te werven om hulpmiddelen en bijvoorbeeld recreatiemiddelen of uitstapjes te financieren. Ook worden aanpassingen in de accommodaties gefinancierd om het de vakantiegasten maar óók de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op www.steunfonds.nl

excursie-ijsje-zomer

Geschiedenis vakanties

Ruim 50 jaar Vakanties met zorg en aandacht

Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw ontstond binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerken het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten. Kortom, voor mensen voor wie het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op vakantie te gaan.

De diaconieën van de Hervormde Kerk bouwden hiervoor op Hydepark in Doorn de aangepaste accommodatie F.D. Roosevelthuis. Het Algemeen Bureau, en later de afdeling Rekreatie van de Gereformeerde kerken, organiseerde vakantieweken in onder meer De (Blije) Werelt in Lunteren. In 1996 is de organisatie van vakanties van beide kerken samengevoegd in de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV), waarbij sprake is van één vakantieorganisatie: Het vakantiebureau.

In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van Hetvakantiebureau.nl uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, gezinnen die leven op bijstandsniveau voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Cover Bijzondere Vakanties 2019

De vakanties met zorg en aandacht

Het vakantiebureau van PSDV organiseert vakanties voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben waarin de ontmoeting en de gezelligheid centraal staan. Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden, is welkom. Dit geldt voor u als vakantiegast of voor u als vrijwilliger!

De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 1.400 vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaande aan de vakantieweken, krijgen zij verschillende trainingen aangeboden.

De bijzondere vakanties vragen ook om speciale voorzieningen. De extra kosten hiervoor en de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden niet in de arrangementsprijzen doorberekend om zo de vakanties betaalbaar te houden, zij worden gefinancierd door onder meer financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland, Stichting Steunfonds Het vakantiebureau en de Maatschappij van Welstand, de aandeelhouder van Recreatie Centra Nederland BV.

Cover-seniorenflyer-2019