Het Steunfonds

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Het vakantiebureau. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties mee kunnen.

Doneer via onderstaande knop of maak rechtstreeks een gift over op:

rekeningnummer NL28RABO0337565856 t.n.v. Steunfonds Het vakantiebureau, Doorn.

Bedankt voor uw hulp!

Ijsselvliedt

Projecten