Het steunfonds

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van

Het vakantiebureau. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties mee kunnen.

 

Doneer via onderstaande knop of maak rechtstreeks een gift over op

rek.nr. NL28RABO0337565856 t.n.v. Steunfonds Het vakantiebureau, Doorn.

Bedankt voor uw hulp!

Ijsselvliedt

Projecten