Vakantiefonds aanvragen

Vakantiegasten van Het vakantiebureau kunnen voor een financiële tegemoetkoming op de arrangementsprijs een beroep doen op het Vakantiefonds. Dit fonds wordt gesteund door diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland en Steunfonds Het vakantiebureau. 

U komt uitsluitend in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming als uw bruto-inkomen niet hoger is dan het minimumloon of een minimmuitkering, eventueel aangevuld met een klein pensioen.

De maximumbedragen voor 2023 zijn:

  • Alleenstaanden 65+ € 21.500,-
  • Echtparen (gezamenlijk inkomen) € 28.000,-
  • Minimumloon alleenstaanden € 26.000,-
  • Uitkering bijstand € 23.000,-. 


Ontvangt u voor de vakantieweek een bijdrage van bijvoorbeeld een diaconie, dan kunt u geen beroep doen op het Vakantiefonds. Per kalenderjaar ontvangt u maximaal één keer een tegemoetkoming. Diaconieën kunnen geen beroep doen op het Vakantiefonds. 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, vragen wij u dit formulier naar waarheid in te vullen. U stuurt het formulier tegelijk met het reserveringsformulier en uw jaaropgave (van AOW, UWV en/of pensioen) naar Het vakantiebureau. Uw aanvraag wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.