ANBI

Via het daartoe ingevulde ANBI-formulier geeft de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk / Het vakantiebureau invulling aan de publicatieplicht.

Via het daartoe ingevulde ANBI-formulier geeft Stichting Dennenheul invulling aan de publicatieplicht.

In het Activiteitenverslag van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk / Het vakantiebureau leest u de activiteiten die we in 2021 hebben uitgevoerd.