Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Bestuurder-directeur: dhr. drs. Sjack Visser


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Synode van de Protestantse Kerk en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie.

Leden:

  • de heer drs. Sam Terpstra (voorzitter)
  • mevrouw mr. drs. Paula van den Bosch
  • mevrouw mr. Marjo Septer (RA)
  • de heer dr. Gerlof Bosma
  • de heer mr. drs. Roef van Dijk.


Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.

Cover-seniorenflyer-2019