Bestuur & Raad van Toezicht

Vacatures

De Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk c.s. (PSDV cs) zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht. Reageren kan t/m 15 maart 2023. Lees meer informatie over deze vacatures >. 

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Bestuurder-directeur: dhr. drs. Sjack Visser

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Synode van de Protestantse Kerk en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie.

Leden:

  • de heer drs. Sam Terpstra (voorzitter)
  • de heer prof. dr. Peter Eimers RA
  • de heer dr. Gerlof Bosma
  • de heer mr. drs. Roef van Dijk.


Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.

Cover-seniorenflyer-2019