Corona maatregelen

Op deze pagina lees je een update van het coronaprotocol zoals dat geldt tijdens de vakantieweken. 

Tijdens de vakantieweken en bij eventuele besluitvorming omtrent het doorgaan van de vakantieweken nemen we de landelijke richtlijnen in acht. Mochten er veranderingen zijn in het aanbod, dan worden betrokkenen hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het vakantiebureau behoudt zich het recht voor, om op basis van overheidsmaatregelen omtrent vaccinatie, aanvullende voorwaarden te stellen voor deelname aan de vakantieweek.

Lees hier het actuele Corona Protocol Voorjaar 2023

Vakantiegids 2023
Wilt u de vakantiegids voor 2023 aanvragen? Dan kan dat hier.

Voor vragen zijn wij voor u bereikbaar via mail: info@hetvakantiebureau.nl 
of telefonisch via: (0343) 74 58 902