Partners

Protestantse Kerk

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

Logo-PKN-full-colour

RCN/Maatschappij van Welstand

De Maatschappij van Welstand is aandeelhouder van Recreatiecentra Nederland (RCN) en draagt financieel bij in het zo laag mogelijk houden van de arrangementsprijs voor alle vakanties van Het vakantiebureau. RCN exploiteert camping- en bungalowparken in Nederland en Frankrijk (www.rcn.nl). Samen met RCN maakt Het vakantiebureau sinds 2016 diaconale gezinsvakanties mogelijk op RCN-vakantieparken. RCN stelt 100 weken vakanties gratis beschikbaar voor gezinnen met een bijstandsinkomen. Sinds 2017 organiseren wij ook gezamenlijk elk najaar een vakantieweek voor eenzame ouderen op een van de vakantieparken van RCN Vakantieparken.

Diaconieën van de verschillende kerkelijke gemeentes zoeken actief mee naar mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Alzheimer Nederland

Sinds een aantal jaren organiseert Het vakantiebureaul in samenwerking met Alzheimer Nederland de vakantieweken voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner.

alzheimer nederland

Steunfonds

Het vakantiebureau wordt financieel ondersteund door de Stichting Steunfonds Het vakantiebureau. Dit steunfonds financiert o.a. extra aanpassingen in de vakantieaccommodaties en hulpmiddelen als tilliften en rolstoelfietsen.

steunfonds-logo-nieuw

NBAV

Het vakantiebureau is al bijna 20 jaar lid van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV vindt dat iedereen met een functiebeperking een heerlijke vakantie verdient. Daarom is er het NBAV-Keurmerk. Alle NBAV-leden onderschrijven de strenge kwaliteitseisen. Ze leveren betrouwbare zorg en de vakantielocaties zijn voorzien van de benodigde aanpassingen. Ze communiceren helder en werken met duidelijke prijzen, zodat u precies weet wat wel en niet inbegrepen is. Boekt u een aangepaste vakantie of accommodatie bij leden van de NBAV? Dan kiest u voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duidelijkheid.

nbavo-logo

Dementie-winkel.nl

Dementie-winkel.nl geeft een overzicht en inzicht over dementie en biedt tegelijkertijd producten en 

diensten aan zodat deze makkelijk toegankelijk zijn voor (naasten van) mensen met dementie.

dementiewinkel logo

SLOA

De stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten organiseert samen met Het vakantiebureau (PSDV) vakanties ten behoeve van de Evangelisch-Lutherse kerk.

logo SLOA

Stichting Happy Holiday

In samenwerking met Stichting Happy Holiday organiseert Het vakantiebureau de vakantieweken voor gezinnen. 

logo Happy Holiday

Vereniging van Huntington

In samenwerking met de Vereniging van Huntington organiseren wij al vele jaren een vakantieweek voor mensen met de ziekte van Huntington.

logo vereniging van Huntington