Korting op uw vakantieweek

Wij willen uw vakantie niet alleen zorgeloos, maar ook zo betaalbaar mogelijk maken. Als de prijs voor u toch een bezwaar is, zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten van uit ons Vakantiefonds. Bij alle tarieven van de verschillende vakantieweken staat de korting uit het Vakantiefonds vermeld.

 

Vakantiefonds

Wat zijn de uitgangspunten voor het verkrijgen van korting via ons Vakantiefonds?

  • Uw inkomen is niet hoger dan het minimumloon of een minimumuitkering, aangevuld met een klein pensioen (maximaal €250 bruto per maand)
  • Per kalenderjaar krijgt u één keer korting
  • Als u een tegemoetkoming in de kosten ontvangt van uw diaconie, komt u niet in aanmerking voor een korting uit ons Vakantiefonds
  • De hoogte van de korting staat vermeld bij de tarieven van de vakantieweken
  • Diaconieën kunnen geen beroep doen op het fonds

Als u een beroep wilt doen op ons Vakantiefonds, vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze (samen met een kopie van de jaaropgave, AOW, uitkering of pensioen) mee met het reserveringsformulier

Verzoek om prijsverlaging

Als het tarief voor uw vakantieweek, ondanks de korting van het Vakantiefonds, toch nog een bezwaar is, dan kunt u bij de directie van Het vakantiebureau een schriftelijk verzoek indienen voor verdere verlaging van de prijs. In dit verzoek, dat u met uw reserveringsformulier meestuurt, kunt u uw redenen aangeven. Uiteraard wordt uwverzoek vertrouwelijk behandeld.

U kunt het verzoek sturen naar:

Het vakantiebureau, t.a.v. de directie,

Postbus 466, 3830 AM Leusden

Diaconie plaatselijke gemeente

Het vakantiebureau werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente wordt vaak ondersteuning verleend aan mensen die graag op vakantie willen. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van het reserveringsformulier. het inpakken van de koffer of het regelen van het vervoer. Ook kan een diaconie in bepaalde gevallen (een gedeelte van) de kosten van een vakantie voor haar rekening nemen.

Tegemoetkoming via zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars verleent een tegemoetkomng in de kosten voor aangepaste vakanties. Ook vergoeden veel zorgverzekeraars vervangende mantelzorg. Neem dus zeker contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of een tegemoetkoming mogelijk is.

1coverfoto-vakantiegids-2022